Activități specifice

grassy-service

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării …

Pensie - limită de vârstă

grassy-service

Printre contribuabilii la sistemul public de pensii se numara si angajatorii sau …

Categorii angajatori

grassy-service

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet …

Pensie - anticipată

grassy-service

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane …

Fond accidente muncă

grassy-service

Pensia anticipată parţială se acordă cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de …

Pensie - anticipată parțial

grassy-service

Contractul de asigurare socială se poate încheia de către orice persoană în scopul asigurării în …

Asigurare sistem unitar

grassy-service

O persoană poate beneficia de pensie de invaliditate dacă este încadrată într-un grad de …

Pensie - invaliditate

grassy-service

Începând cu data de 15 martie 2019, conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 47/2019, cuantumul …

Ajutor - deces

grassy-service

În situaţia decesului asiguratului sau pensionarului, copiii şi soţul supravieţuitor au …

Pensie - urmaş

grassy-service

Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor …

Ajutor - soț supraviețuitor

grassy-service

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, 1 august 2007, 1 iunie 2009, România a aplicat …

Pensii - comunitare

grassy-service

Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (I.N.E.M.R.C.M.) …

Expertiză medicală

Informatii

Ultimele Noutati

Comunicat de presa – A inceput repartitia biletelor de tratament pentru anul 2020
Comunicat referitor la biletele de tratament balnear 2020
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 18 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 17 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 16 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 15 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 14 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 13 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 12 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 11 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 10 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 9 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 8 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 7 an 2019
Comunicat de presa – Au sosit biletele de tratament de la societatile comerciale
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 6 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 5 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 4 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 3 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 2 an 2019
Comunicat de presa – A inceput repartitia biletelor de tratament pentru anul 2019

Obiective

Creșterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat
Optimizarea cheltuielilor
Actualizarea sistemului informatic ( date, aplicații, comunicare)
Crearea și administrarea unui sistem integrat de date
Reducerea numărului de cereri soluționate peste termenul legal
Îmbunătățirea imaginii Casei Județene de Pensii Sălaj și a CNPP în mass-media locală și centrală

Reducerea timpului mediu de soluționare a cererilor de acordare a prestațiilor
Reducerea riscurilor pentru accidente de muncă și boli profesiponale
Gestionarea corectă și eficientă a activității privind acordarea biletelor de tratament
O comunicare eficientă cu beneficiarii sistemului public de pensii
Creșterea transparenței instituționale

Activitate

Casa Județeană de Pensii Sălaj (CJP – Sălaj) este organizata si functioneaza ca serviciu public descentralizat în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice și a HG nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii Publice.
Finanțarea cheltuielilor de organizare, funcționare și de investiții ale Casei Județene de Pensii Sălaj se organizează de către Casa Națională de Pensii Publice din fondurile repartizate de la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Casa Județeană de Pensii Sălaj asigură, în cadrul județului aplicarea legislației din domeniul sistemului unitar de pensii publice, a legislației privind pensiile comunitare, precum și a legislației privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.