Activități specifice

Informatii

Ultimele Noutati

Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 17 an 2021
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 16 an 2021
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 15 an 2021
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 14 an 2021
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 13 an 2021
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 12 an 2021
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 11 an 2021
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 10 an 2021
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 9 an 2021
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 8 an 2021
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 7 an 2021
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 6 an 2021
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 5 an 2021
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 4 an 2021
Comunicat de presa – Au sosit biletele de tratament de la societatile comericiale
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 3 an 2021
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 2 an 2021
Comunicat de presa – A inceput repartitia biletelor de tratament pentru anul 2021
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 18 an 2020
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 17 an 2020
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 16 an 2020
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 15 an 2020
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 14 an 2020
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 13 an 2020
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 12 an 2020
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 11 an 2020
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 10 an 2020
Comunicat de presa – Se reia activitatea de tratament balnear
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 3 an 2020
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 2 an 2020
Comunicat de presa – A inceput repartitia biletelor de tratament pentru anul 2020
Comunicat referitor la biletele de tratament balnear 2020
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 18 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 17 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 16 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 15 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 14 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 13 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 12 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 11 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 10 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 9 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 8 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 7 an 2019
Comunicat de presa – Au sosit biletele de tratament de la societatile comerciale
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 6 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 5 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 4 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 3 an 2019
Comunicat de presa – Bilete de tratament disponibile pentru seria 2 an 2019
Comunicat de presa – A inceput repartitia biletelor de tratament pentru anul 2019

Obiective

Creșterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat
Optimizarea cheltuielilor
Actualizarea sistemului informatic ( date, aplicații, comunicare)
Crearea și administrarea unui sistem integrat de date
Reducerea numărului de cereri soluționate peste termenul legal
Îmbunătățirea imaginii Casei Județene de Pensii Sălaj și a CNPP în mass-media locală și centrală

Reducerea timpului mediu de soluționare a cererilor de acordare a prestațiilor
Reducerea riscurilor pentru accidente de muncă și boli profesiponale
Gestionarea corectă și eficientă a activității privind acordarea biletelor de tratament
O comunicare eficientă cu beneficiarii sistemului public de pensii
Creșterea transparenței instituționale

Activitate

Casa Județeană de Pensii Sălaj (CJP – Sălaj) este organizata si functioneaza ca serviciu public descentralizat în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice și a HG nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii Publice.
Finanțarea cheltuielilor de organizare, funcționare și de investiții ale Casei Județene de Pensii Sălaj se organizează de către Casa Națională de Pensii Publice din fondurile repartizate de la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Casa Județeană de Pensii Sălaj asigură, în cadrul județului aplicarea legislației din domeniul sistemului unitar de pensii publice, a legislației privind pensiile comunitare, precum și a legislației privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.