Buletin informativ (Legea 544/ 2001)

Buletinul informativ (Legea 544/2001)

(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligaţia sa comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax. adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.