ACORDARE PENSIE & ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE

ACORDARE PENSIE & DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE

CERERI TIP

Cerere de scutire de la plata impozitului pe veniturile din pensie
Cerere acreditare
Cerere transmitere document de informare online sau mail
Cerere acreditare
Cerere privind recalcularea pensiei
Cerere si acte necesare pentru acordarea indemnizației prevăzute de ordonanța guvernului nr. 105/1999 – copil urmaș
Cerere privind eliberarea a buletinului de calcul si a celorlalte documente care au stat la baza emiterii deciziei de pensie
Cerere de stabilire -recalculare a pensiei Legea 303-2004 – anexa 1
Cerere de stabilire a pensie invaliditate- Legea 303-2004 – anexa 2
Cerere de stabilire, recalc. a pensiei Legea 47-1992 – anexa 3
Cerere de stabilire a pensiei Legea 35-1997 -anexa 4
Cerere indem. O.G. 105-1999 titular si urmas – anexa 5
Cerere indem. Legea. 309-2002 titular si urmas – anexa 6
Cerere indem. Legea 109-2005 – anexa 7
Cerere recalculare, schimbare a numelui, suspendare reluare a platii, anulare a deciziei, schimbare adresa, revizuire pensie
Declaratie studenti
Cerere pentru plata sumelor ramase neincasate elevi – studenti
Cerere de transfer in strainatate a drepturilor de pensie
Cerere eliberare adeverinta
Cerere pentru obtinerea adeverintei pentru ridicarea pensiei lunii decesului
Cerere pentru transferul dosarului in alt judet
Declaratie transfer dosar de pensie in alt judet (numai daca nu are domiciliul modificat in cartea de identitate, are doar resedinta mentionata in cartea de identitate)
Cerere schimbare plata pensie din cont prin posta
Cerere achitare pensie prin cont bancar
Cerere privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă/pensiei anticipate/pensiei anticipate parţiale
Cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate
Cerere pentru acordarea pensiei de urmaş
Cerere pentru recuperarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a diferentei pentru plata ajutorului de deces
DOCUMENT PORTABIL A1 SI CERERE
CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALA
Cerere cont On-Line
Cerere pentru adeverinta stagiu de cotizare
Cerere ajutor deces
Declaratie ajutor deces
CERERE pentru plata sumelor ramase neincasate de catre pensionarul decedat
Cerere pentru acordarea ajutorului de deces – salariati
Declaratie ajutor de deces membru de familie – salariati
Cerere pentru Notificarea calitatii de neasigurat in sistemul de securitate sociala din Romania
Cerere pentru acordare bilet de tratament 2024
Cerere de acordare a biletului de odihna
Cerere pentru expertizarea medicala a capacitatii de munca
Declaratie de domiciliu pentru expertizarea medicala a capacitatii de munca
Modificari aduse la contract
Modificari aduse la declaratie
Solicitare incetare declaratie

ACCIDENTE DE MUNCA & BOLI PROFESIONALE