Asigurarea in sistemul unitar de pensii publice

Asigurarea în sistemul unitar de pensii publice
Contractul de asigurare socială se poate încheia de către orice persoană în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 3.300 lei.

În consecință, începând cu 1 octombrie 2023, contribuția minimă lunară la asigurările sociale de stat în cazul contractului de asigurare este de 825 lei/lună (3.300 lei X 25% = 825 lei).

Contribuția de asigurări sociale se datorează de la data încheierii contractului de asigurare socială, în aceeași cotă prevăzută de Codul fiscal pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care exită obligația plății contribuției de asigurări sociale, respective 25%.

Plata contribuției de asigurări sociale se face lunar de către persoanele asigurate sau, în numele lor, de către orice altă persoană, plata se poate face în numerar la casieria Casei Județene de Pensii Sălaj sau în cont bancar RO 69TREZ56122210304XXXXX deschis la Trezoreria SĂLAJ.

De asemenea, salariul minim brut pe țară garantat în plată de 3.300 lei se va utiliza și în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr. 163/2020 privind cumpărarea de vechime în muncă, începând cu data de 1 octombrie 2023.