FORMULAR

CONTACT ONLINE

DATE DE

CONTACT

Casa Judeţeană de Pensii Sălaj
B-dul Mihai Viteazul, Nr.85, Zalău, Jud. Sălaj
Tel : +40 260 622 145
Tel : +40 260 662 062
Fax : +40 260 660 831
Email: public@cjpsalaj.ro
Web : www.cjpsalaj.ro

RELATII CU PRESA

MASS-MEDIA

TĂMAȘ ALINA – CONSILIER SUPERIOR
COMPARTIMENT COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
Tel : +40 260 622 145 int. 22
Fax: +40 260 660 831
E-mail: alina.tamas@cnpp.ro

CJP SĂLAJ - PROGRAM CU PUBLICUL

NR.
GHIȘEU
DENUMIRE / GHIȘEU PROGRAMUL PE ZILE ORELE
2 REGISTRATURĂ

 

 

LEGI SPECIALE

luni, marți, joi

miercuri

vineri

vineri

8.00 – 16.30

8.00 – 18.30

8.00 – 14.00

8.00 – 14.00

4 PENSII / AJUTOARE DE DECES luni – joi 8.00 – 16.00
5 CASIERIE  ÎNCASARI ȘI PLĂȚI

 

PROGRAM BANCĂ

luni – joi

vineri

luni – vineri

8.00 – 16.00

8.00 – 13.00

9.00 – 10.30

6

7

CONTRACTE  DE ASIGURARE

STAGII DE COTIZARE / NEGAȚII

luni – joi

vineri

8.00 – 14.00

8.00 – 13.00

8 BILETE DE TRATAMENT luni – joi

vineri

8.00 – 14.00

8.00 – 13.00

PROGRAM CU PUBLICUL

GHIȘEE

CJP SĂLAJ - PROGRAM DE AUDIENȚE

PROGRAM DE

AUDIENȚE

PERSONAL PROGRAMUL PE ZILE ORELE
DIRECTOR EXECUTIV

MARIUS ILIE STANCIU

LUNI 10.00 – 12.00
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIRECȚIA STABILIRI ȘI PLĂȚI PRESTAȚII

FLORIAN ANTONIU BUT

MARȚI 10.00 – 12.00
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT DIRECȚIA ECONOMICĂ,

EVIDENȚĂ CONTRIBUABILI

ANAMARIA RODICA IELCIU

MIERCURI 10.00 – 12.00
ȘEF SERVICIU EVIDENȚĂ CONTRIBUABILI

MARIA ȚIRIAC

JOI 10.00 – 12.00
ȘEF SERVICIU STABILIRI  PRESTAȚII

CLAUDIA LAZĂR

VINERI 10.00 – 12.00