Expertiza medicala

Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (I.N.E.M.R.C.M.) a fost înfiinţat în anul 1951, fiind conceput ca o unitate a asigurărilor sociale în domeniul invalidităţii.
În anul 1955, întreaga activitate de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă a fost reorganizată, creându-se o reţea teritorială  de unităţi de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.
Până în anul 2001, I.N.E.M.R.C.M. a funcţionat în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. Începând cu 01. 01. 2002 a trecut în subordinea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.
I.N.E.M.R.C.M. este instituţie publică cu autonomie ştiinţifică şi personalitate juridică, având în structura organizatorică secţii clinice de evaluare a capacităţii de muncă, secţii de cercetare aplicativă şi recuperare a capacităţii de muncă, laboratoare de metodologie şi epidemiologie, de analize medicale, explorări funcţionale şi serviciul de radiologie.

Importanţa actuală a activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă este legată de dezvoltarea sistemului de asigurări sociale. Practica expertizării medicale a deficienţilor prin diferite acţiuni se defineşte ca un domeniu de confluenţă medico-social şi este susţinută prin instrumente legislative specifice.
Activitatea de expertiză medicală a capacităţii de muncă este reglementată de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, Ordinul comun al ministrului muncii şi ministrului sănătăţii nr. 399/974/2004,
H.G. nr. 400/2001 şi H.G. nr. 13/2004.
La nivel teritorial, activitatea de expertiză medicală a capacităţii de muncă este asigurată de către medicii experţi ai asigurărilor sociale din cadrul serviciilor de expertiză medicală ale caselor judeţene de pensii.
Organizarea serviciilor de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca
(H.G.nr.1229 din 13 oct.2005)

Serviciile de Expertiza Medicala a capacitatii de munca fac parte din structura Casei Teritoriale Pensii, subordonarea fiind de ordin administrativ, servicii coordonate din punct de vedere stiintific si metodologic de catre Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca Bucuresti.
Serviciile teritoriale de Expertiza Medicala au in structura lor cabinetele de Expertiza Medicala a capacitatii de munca. Incadrarea cu personal de specialitate a serviciilor de Expertiza Medicala este urmatoarea:
cabinet – medic expert al asigurarilor sociale
asistent
referent I

Servicii oferite de cabinetele de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca:
1. Prelungeste concediile medicale peste 90 de zile si propune oficiului de Expertiza Medicala prelungirea concediilor peste 183 de zile;
2. Emite avize de pensionare pentru cazurile care nu pot beneficia de actiunile de recuperare in limitele concediului medical, prevazute de reglementarile in vigoare;
3. Examineaza bolnavii propusi pentru pensionare de invaliditate, confrunta starea clinica cu diagnosticul de trimitere, apreciaza nivelul incapacitatii adaptative si stabileste incadrarea in grade de invaliditate si emite decizii de incadrare sau neincadrare in grade de invaliditate, efectueaza revizuirea medicala a bolnavilor conform legii;
4. Dispune efectuarea de investigatii sociale pentru cazurile problema;
5. Participa la intocmirea programului de recuperare si urmareste aplicarea lui pentru recuperarea capacitatii de munca si integrarea socio-profesionala a persoanelor din evidenta;
6. Controleaza modul de eliberare a certificatelor medicale pentru incapacitate temporala de munca;
7. Expertizeaza persoanele care beneficiaza de prevederile Legii 416/2001;
8. Intocmeste situatii statistice solicitate de Casa Nationala de Pensii Publice, Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca Bucuresti;
9. Realizeaza orice alte activitati specifice activitatii de expertiza medicala prevazute de lege.

Servicii oferite de Oficiul de Expertiza Medicala:
1. Analizeaza solicitarile de prelungire a concediilor medicale peste 183 zile si inaintarea propunerilor in cazul persoanelor recuperabile catre Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca Bucuresti.;
2. Rezolva contestatiile potrivit legii impotriva deciziilor emise de medici experti de la nivelul cabinetelor de Expertiza Medicala;
3. Participa la efectuarea unor expertize medico-legale in comisiile mixte cu serviciul medico-legal;
4. Emite avize pensionare pentru asiguratii care nu provin din munca, conform reglementarilor in vigoare;
5. Coordoneaza si controleaza activitatea de expertiza din subordonare,
6. Asigura informatizarea activitatilor proprii conform strategiei Casei Nationale de Pensii Publice.